Träning & fritid

De bästa och mest effektiva självförsvarsteknikerna

Skriven av Rebecca

Självförsvar är en viktig färdighet för alla, oavsett kön eller ålder. Genom att lära sig tekniker för att försvara sig själv ökar också din självsäkerhet, kroppskontroll och fysiska kondition. Dessutom kan man genom lärandet av tekniker och strategier för självförsvar, utveckla sina problemlösnings- och beslutsfattande färdigheter. 

5 effektiva tekniker för att skydda dig själv

  • Punch-and-run: Denna teknik går ut på att snabbt slå mot angriparen och sedan rusa bort så fort som möjligt. Målet är att skada angriparen så att du har tid att fly till en säker plats.
  • Knee-strike: Genom att plötsligt slå med knät mot angriparens mage eller ljumske, kan du orsaka så mycket skada att du har tid att fly. Denna teknik är särskilt effektiv när angriparen är mycket nära dig.
  • Eye-gouge: Genom att sticka in fingrarna i angriparens ögon, kan du orsaka så mycket smärta att de inte längre är en trängsel för dig. Denna teknik kräver mycket mod och precision, så det är viktigt att träna den under kontrollerade förhållanden.
  • Chokehold: Genom att kväva angriparen kan du snabbt tappa deras medvetande och ta kontroll över situationen. Denna teknik kräver styrka och precision, så det är viktigt att träna den under kontrollerade förhållanden.
  • Balisong (träningsknivar): Balisong är en filippinsk dolk som är väldigt användbar i självförsvarssituationer. Genom att träna att snabbt öppna och stänga kniven, kan du lära dig att skydda dig själv i farliga situationer. Det är viktigt att alltid använda en träningskniv och aldrig en riktig kniv under självförsvarsträningens.

Självförsvar – vad säger lagen?

Det är viktigt att nämna begreppet nödvärn i samband med självförsvar. Nödvärn är en rättighet enligt svensk lag som tillåter en person att använda den nödvändiga kraften för att skydda sig själv eller andra från direkt fara.

Detta inkluderar självförsvarstekniker som beskrivits ovan, men det är viktigt att notera att nödvärn alltid bör användas som en sista utväg i farliga situationer. Det är viktigt att förstå de rättsliga konsekvenserna av ditt agerande och alltid sträva efter att undvika farliga situationer så långt det är möjligt.

Testet har genomförts genom att ställa produkternas specifikationer, innehåll och funktioner mot varandra i syfte av att få fram den bästa. I vissa fall har vi även testat den fysiska produkterna om detta anses vara relevant.

Om skribenten

Rebecca