Företag

Personlig borgen vid företagslån

Skriven av Rebecca

Du som företagare kan svårt att hitta finansiering, oavsett om ditt företag redan är väletablerat och behöver mer pengar för att expandera eller om du har ett nystartat bolag som måste låna för att sätta igång. Många banker och långivare vill inte låna ut till företag utan en ekonomisk historik. Men om företaget inte har varit aktivt förut är det ändå inte omöjligt att lyckas att hitta finansiering.

Du kan behöva gå i personlig borgen

Egenföretagare kan behöva övertyga långivare om sin återbetalningsförmåga. Det är banken eller låneföretaget som beslutar om du som lånar är sannolik att betala tillbaka eller inte. Om företaget inte har varit aktivt tidigare och inte kan visa upp ekonomisk historik kan du vara tvungen att gå i personlig borgen för att garantera att lånet kommer att betalas.

Men vad är en personlig borgen vid företagslån? Kort förklarat innebär det att du måste gå in som en privat garant för att betala lånet till fullo. Går ditt företag dåligt och inte betalar lånet kan banken kräva att du betalar lånet istället. Det gäller endast för aktiebolag.

Handelsbolag och enskilda bolag har nämligen ingen egen ekonomi i sakens mening. Du som företagsägare är redan betalningsskyldig om ditt företag inte sköter sina lånebetalningar. Aktiebolagets ekonomi och företagsägarens ekonomi är normalt sett skilda åt. Men ett borgensavtal gör att du trots det blir återbetalningsskyldig om aktiebolaget inte sköter sina ekonomiska avtal.

Risker med att göra det

Det finns risker med att gå i personlig borgen för ditt eget företag. Först och främst tar du en stor ekonomisk risk som kan påverka dig negativt om du inte lyckas betala tillbaka lånet. I extrema fall kan det leda till att du går i personlig ekonomisk konkurs. Ett företag eller projekt blir inte alltid lika lyckat som man hade tänkt det och därför bör du överväga ordentligt om du verkligen borde låna ifall du måste gå i personlig borgen för det.

Å andra sidan är det inte alltid en dålig idé om det är enda sättet som du kan få finansiering på. Tror du på din idé, har gjort en lönsamhetskalkyl och realistiska budgetar kan det vara säkert nog att ta risken. Särskilt om alternativet är att du inte kan sätta igång med din verksamhet.

Fundera dock på varför banken tvekar på att finansiera företaget utan att du går i personlig borgen. Lyssna på vad de säger och särskilt på vad de ser för risker. Är det någonting du kan ha missat som kan bli till en risk i framtiden? Ibland kan man själv bli så inne i sin idé att man missar något som faktiskt kan stjälpa hela verksamheten längre fram.

Även din privatekonomi måste vara bra

Det är inte bara företagets ekonomi som måste se städad ut och vara välplanerad för att du ska få låna. Du måste även ha en bra privatekonomi om du ska godkännas som en borgensman. Du kan inte gå i borgen för ett företag om du själv har privata betalningsanmärkningar eller aktiva ärenden hos Kronofogden.

Testet har genomförts genom att ställa produkternas specifikationer, innehåll och funktioner mot varandra i syfte av att få fram den bästa. I vissa fall har vi även testat den fysiska produkterna om detta anses vara relevant.

Om skribenten

Rebecca