Elektronik

Vad är en vape? En guide till elektroniska cigaretter

Skriven av Rebecca

Vape, vejp eller elektroniska cigarretter syftar i regel till samma sak, en apparat som elektriskt omvandlar en speciell vätska e-juice till ånga. Apparaterna, själva den elektroniska cigaretten kan ha olika form och utseende. Några kan likna en smal penna och andra är betydligt större.

Själva vätskan, även kallad e-juice innehåller olika ämnen. En del innehåller även nikotin eller så går det att tillsätta nikotin. Nikotin i sig är mycket beroendeframkallande. Både e-cigaretter och e-juice kan köpas en speciell vapebutik eller i butiker med tillstånd.

Varför används e-cigarretter?

Elektroniska cigarretter används ungefär som tobakscigaretter men det kommer ånga från e-cigg. När ett bloss dras ser det ut som rök vid utandning. Det går att bli beroende av e-cigaretter som med traditionella cigaretter när e-alternativet innehåller nikotin.

En del använder e-cigg som alternativ till tobakscigarretter, framför allt personer med nikotinberoende. När det kommer till smaksättning av e-juicen kan det finnas många olika varianter. Även mer traditionell tobaksarom. Det fanns ett förslag om förbud mot smaksättning av elektroniska cigaretter men det blev ett nej. Däremot blir det en skärpt reglering av tobaksfria nikotinprodukter.

Vad behövs för att använda en vejp?

Utformningen kan variera men det krävs ett batteri som hettar upp, en behållare där vätskan finns och en coil. En coil är den delen som hettas upp och bildar ångan.

Det finns olika modeller av vejpar som själva elektroniska cigaretten även kallas. En del är engångsprodukter som har en viss livslängd och därefter kasseras. Det finns även modeller där det går att byta ut eller ladda batteriet samt ersätta andra delar.

Vad säger forskningen om e-cigaretter

Det finns relativt lite forskning kring e-cigaretter och långtidspåverkan på hälsan. Att långtidsstudier saknas i Sverige har att göra med att det var först runt år 2016 som det gick att sälja över disk. Det går att bli beroende av nikotin som inhaleras i samband med användning.

Det råder även tveksamheter om exempelvis e-cigaretter kan bidra till att sluta röka. Det finns andra skadliga partiklar som eventuellt kan påverka kroppen negativt.

Testet har genomförts genom att ställa produkternas specifikationer, innehåll och funktioner mot varandra i syfte av att få fram den bästa. I vissa fall har vi även testat den fysiska produkterna om detta anses vara relevant.

Om skribenten

Rebecca